KONAN TECHNOLOGY

기업소개 CI · BI

CI · BI System CI · BI

코난테크놀로지의
브랜드 아이덴티티를 소개합니다.

CI

01 CI 워터마크

CI 워터마크

02 CI 그리드스케일

 CI 그리드스케일

03 CI 국문 로고타입

 CI 국문 로고타입

04 CI 영문 로고타입

CI 영문 로고타입

05 CI 전용 색상

Pantone 151C

C0 M60 Y100 K0
R255 G102 B0
#FF6600

Black

B100
R0 G0 B0
#000000

Pantone 151C

B15
R217 G217 B217
#D9D9D9

Pantone Cool Gray 10C

B70
R76 G76 B76
#4C4C4C

BI

Text AI

NEW Konan LLM

Konan Search

Konan MemeChecker

Konan Chatbot

Konan Chatbot Plus

Konan Smart Match

Konan BI

Konan Analytics

Konan Log Analytics

pulse K

Video AI

D:Watcher

Konan Voice

Konan D:Listner